کنسانتره سيلیسيوم

کنسانتره سيلیسيوم

 تماس بگیرید

کنسانتره سيلیسيوم: باز سازی دوباره عضلات صورت و تقویت کننده سلولی برای مقابله باچین وچروک های عمیق و قابل رویت پوست و همچنین ضد افتادگی و لیفتینگ و فرم دهی صورت طی یک دوره درمانی می باشد. و از افتادگی و شل شدن پوست صورت جلوگیری می کند.