کرم ۲۴ساعته آبرسان

کرم ۲۴ساعته آبرسان

 تماس بگیرید

نخستین مرطوب کننده بیست وچهار ساعته است که چشمه آب حیات را به عمق پوست هدیه می دهد و فرآیند سم زدایی طبیعی سلول ها را تشدید میکند و باعث اکسیژن رسانی و سیراب شدن پوست از درون می شود ، و به همین دلیل پوست را تازه ، با طراوت ، نرم و لطف می کند و به دلیل اکسیژن رسانی سلولی  ، پوست را روشن شفاف ، شاداب  و درخشنده می کند و کدری و تیرگی پوست را ازبین می برد.