این صفحه را با دوستانتان به اشتراک بگذارید: 

آموزش ماساژ شیاتسو


دوره های آموزش ماساژ شیاتسو

باید حداقل فرصتی را در اختیار بدنمان قرار بدهیم تا خود بتواند بر مشکلات خود فائق آید.طب فشاری شیاتسو یکی از مجموعه دانش ها و راهکارهایی است که میتواند بر قدرت خو درمانی بدن بیفزایید تا بطور کامل و طبیعی بر بیماری های خود غلبه کند.کلمه شیاتسو دارای ریشه اصلی ژاپنی است و بر اساس تئوری یین(منفی) و یانگ (مثبت )استوار شده است .یین و یانگ انرژی هایی هستند که در تمام بدن جاری بوده و مسئول کارکرد طبیعی بدن و همه اندام های آن هستند به این مسیرها مریدین گفته میشود.در نقاط معینی این مریدین های انرژی به سطح بدن نزدیک می شوند که میتوان برای درمان به آنها دسترسی پیدا کرد.هر گونه اختلال و عدم تعادل در جریان انرژی میتواند در بدن بازتاب یافته و منجر به بروز بیماری یا عوارض پاتولو ژیک گردد ، درمان بر روی این نقاط (تحریک نقاط)به بازگشت تعادل در جریان انرژی کمک کرده و بدن قادر میگردد که به رفع اختلالات و درمان خود بپردازد این روش بدون تهاجم بدون نیاز به سوزن و دارو می باشد.