آموزش ها

اشتراک :
 مطالب دیگر
برگزاری دوره آموزش و مراقبت پوست

دوره آموزش پوست و زیبایی تالگو هنرجویان تکنیک لازم جهت عرضه محصولات مشتری، بر اساس پوست وسن جهت مراق ...

آموزش شناخت پوست

بهترین راه برای اینکه بفهمیم نوع پوست صورتمان چیست ؟زیرا بدون تشخیص نوع پوست مراقبت از آن نیز معنا ن ...

آموزش ماساژ

دوره آموزش ماساژ حرفه ای حضوری بصورت تئوری و عملی توسط مربیان حرفه ای و آموزش ماساژ درمانی با مدرک ب ...

تماس